ERAMU VÕRUMAAL, 2010

Katlamaja ehitus eramule 

Tellija: Eratellija