RESTORAN TALLINNA VANALINNAS, 2010

Ventilatsioonisüsteemide, suitsuärastuse, terrassi, vee- ja kanalisatsiooni ehitus 

Tellija: Eesti Bacco OÜ